A- A A+

elixironline.hu

 

Silver City - A lehetőség városa

 

Trevisoban új együttműködésen alapuló rendszer kidolgozása indult meg, mely a jogi szabályozást, a munkaügyi hivatali rendszert és a civil szervezeteket fogja össze, hogy sokkal hatékonyabban és célzottabban tudják az ötvenen túli munkanélkülieket segíteni.
Mariborban tanácsadási rendszer köti össze és célzottan megrendezett események segítik az álláskeresők és a munkaadók közötti kapcsolatrendszert, a közös kommunikációt. A munkakeresők több irányú workshop során egyéni képességeikre, erősségeikre koncentrálnak, melyek végül összegyűjtve egy karriertervben öltenek formát. A fejlesztendő területeket kompetencia-növelő tematikus képzések is kiegészítik. A munkaadóknak megrendezett fórumok bemutatják a futó senior képzéseken résztvevők erősségeit, az alkalmazásukból származó előnyöket, kedvezményeket.


Galati sajátossága a Senior Klub elnevezésű önkéntességi program, melynek során az idősek mentorként a gyermekeknek szóló aktív tevékenységeket (meseolvasás, korrepetálás stb.) vállalhatnak. Sikert aratnak azok a közösségi programok is, melyek lehetőséget teremtenek az együttlétre. Az olvasóestek, a színházi összejövetelek közös élménnyel gazdagítanak, miközben a hagyományos kézműves foglalkozások (kötés, horgolás, dekorációkészítés, varrás) átadható, megtanulható tudást közvetítenek.

Zágráb programjai a nehéz szociális helyzetben lévők megsegítését, az 50+ korosztály foglalkoztatását célozzák. Az 50 év felüliek elzártságának csökkentését önkéntességi munka végzésének lehetőségével is elősegítik. A Zágrábi Egyetem kísérleti projektet dolgozott ki a Vallási Turizmus kapcsán.

Az én városom – Aktív időskor Zuglóban


Magyarországon, Budapest Főváros XIV. kerületében, Zuglóban a Silver City pilot projekt keretében a Zuglói Korközpont megvalósítása áll be a nemzetközi példák közé. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programsorozat lehetővé tette, hogy Zugló Önkormányzata a Zsigmond Király Főiskolával (ZSKF) tudásbázisára építve létrehozza és működtesse a Cserepesház (Vezér u. 18/b) falai között a Zuglói Korközpontot.

A finn (Ikäkeskus) és német (Seniorenbüro) mintára létrehozott központ „szervező”, „híd”, „katalizátor” szerepet tölt be. Az 60 év feletti zuglói lakosok problémáinak megoldásában, tevékenység-potenciáljuk jó célokra használásában, a közösségi életre vonatkozó javaslatainak feldolgozásában és a megfelelő önkormányzati és esetlegesen kormányzati szervek felé történő továbbításában segít. A pilotprojekt keretein belül a Korközpont komplex szolgáltatási portfoliót kínál: információspont – önkéntes program - gerontagiai módszertan szerinti felnőttképzés – közösségfejlesztés.

Az Infopont az idősödő korosztály számára az aktivitás egyik legfontosabb feltétele, hogy információhoz jusson a kerületi hivatalok, civil és egyházi szervezetek kezdeményezéseiről, szolgáltatásairól. Az infopont biztosítja az egyes programok elérhetőségét, az egymás közötti kapcsolatot, az egyes programokhoz kapcsolódó jelentkezések regisztrációját, de hozzájuk lehet fordulni javaslatokkal, problémákkal is.


A Korközpont működésének feltétele, hogy olyanok vegyenek részt benne, akik magukénak érzik a zuglói idősek problémáit. Ennek érdekében került megszervezésre azoknak az ötven év feletti polgároknak a szenior önkéntesek toborzása és képzése, akik kedvet és erőt éreznek magukban, hogy kortársként segítsenek a kerületi idősek életének megkönnyítésében.

A Silver Akadémia a szeniorok számára látogatható szabadegyetemi formában működő tudományos előadássorozat a Cserepesházban. A tanév rendjéhez igazodó program során 10 előadásra kerül sor, amelyeket ingyenesen látogathatnak az érdeklődő 60 év felettiek. A szervezők arra törekedtek, hogy a témák olyan szakértőit hívják meg, akik képesek világosan, közérthetően és egyben szórakoztatóan beszélni a szakterületek legfontosabb eredményeiről.
A zuglói állandó lakcímmel rendelkező 60 év felettiek kezdő és haladó szinten vehettek részt angol nyelvtanfolyamokon annak érdekében,hogy nyelvi kompetenciáik fejlesztésével idegen nyelven is tájékozódhassanak. Egy kurzus 2*20 órás részből állt: nyelvórákból és társalgási gyakorlatból. A nyelvórákat olyan szakképzett nyelvtanárok bevonásával szerveztük, akik a geronto-andragógia területén is jelentős felnőttoktatói tapasztalattal rendelkeztek.

 

A kerület vezetése szeretné, ha a Korközpont működésének eredményeként Zuglóban erősödne a bizalom aziránt, hogy bátran fordulhatunk nemcsak családunkhoz, rokonainkhoz segítségért, hanem a szomszédaink, azt utcában, a házban lakók felé is kéréssel vagy a segítségünket felajánlva. Ennek a kéznyújtásnak az eredményeként alakul egy szívesség közösség, amelynek tagjai egymást segítik szükség esetén.


A Korközpont sikerei, a programok látogatottsága és a szolgáltatások iránt kialakult igény Zugló Önkormányzatát megerősíti abban, hogy a jövőben is folytatni kell a munkát az aktív időskor területén a nemzetközi partnerség és jó gyakorlatok átvétele és meghonosítása által.

 

http://www.elixironline.hu/siker/Silver_City_-_A_lehetoseg_varosa

 


 

The Budapest Times - 2014. szeptember 25.

 

In the Silver City communities there are more opportunities

 

In Burgas, the Silver Business Academy has started with the intention of increasing the employment of people over 50, In Treviso, the elaboration of a cooperation-based system has started, which joins the legal regulation, the system of the employment office and the civil organizations in order to help the 50+ unemployed in a much more effective and targeted way. In Maribor, a counseling system and targeted events connect and help the relation network and the mutual communication between jobseekers and employers.

The peculiarity in Galati is the volunteer program called “Senior Club”, where the elderly can take an active role as mentors of children, e.g.: reading tales, learning together. The programs of Zagreb like the Religious Tourguide aim at the support of those who are in a difficult situation and the employment of the 50+ people.

 

My city – active elderly ages in Zugló

 

In Hungary, in Zugló, the 14th district of the Capital City, Budapest, in the framework of the Silver City pilot project the realization of the Zugló Age Center is among the international examples.

The series of programs supported by the EU made it possible for the City Council of Zugló to create and to run the Zugló Age Center in Cserepesház (Vezér u. 18/b), based on the knowledge of King Sigismund College (ZSKF)

 

The Center that took the example from the Finnish (Ikäkeskus) and the German (Seniorenbüro) systems takes the role of the “organizer”, “bridge” and “catalyst”. It helps in solving the problems of the 60+ people, making the most of their activity potentials, processing their suggestions related to community life, and transferring those to the appropriate local government or government organizations. In the framework of the pilot project, the Age Center offers a complex portfolio of services: info point, voluntarism, andragogy according to the methodology of gerontagia, community building.

 

The Infopoint. One of the most important activity conditions for the elderly is to gain information about the initiatives and services of the district offices, civil or church organizations. The Infopoint ensures the accessibility of the certain programs, their connections, the registrations of the applications for the programs, and they also welcome suggestions and questions about certain problems.

 

One of the main conditions of the functioning of the Age Center is to have such participants who feel involved in the issues of the elderly of Zugló. This is the reason why the recruitment and the training of the 60+ senior volunteers has started who feel the strength and the willingness to help the lives of the local elderly people as peers.

Silver Academy is a series of scientific lectures in the form of a Free University in Cserepesház. Accomodating to the academic year, there are 10 lectures that are open for the 60+ visitors for free of charge.

 

English language courses. The registered 60+ residents of Zugló had the option to learn English at a beginning or advanced level in order to be able to gain information in a foreign language.

The leadership of the district would like to reinforce the trust in Zugló in a way that the inhabitants could feel free to turn to their neighbors for some help or offering ours, or to other people living in the house, street, not only to our PrintSEE- logo multi coloured v3family and relatives. The result of this helping hand is a favor-community with members helping each other in case of need.

 

http://budapesttimes.hu/2014/09/19/in-the-silver-city-communities-there-are-more-opportunities/

 


 

Silver City - Ahol a kor nem számít!

 

A Silver City projekt keretén belül a tevékeny időskort támogató programok indultak Budapest XIV. kerületében, Zuglóban valamint Burgasban, Trevisoban, Mariborban, Galatiban és Zágrábban. A példás összefogás eredményeképpen a hat város különböző szervezetei dolgoznak együtt a közös cél, az élhető, minőségi aktív időskor megteremtéséért. Olyan célzott programokat indítottak, melyek segítséget nyújtanak az idősödő 50+ valamint a nyugdíjas korosztálynak abban, hogy minél tovább aktív tagjai maradjanak a társadalomnak, közösségi kapcsolataikat és egészségüket megőrizve hosszú távon minőségi életet tudjanak élni.

 

A projekt kezdetén minden együttműködő partner felmérést készített az érintett korosztály körében, melyek az izoláltság, a foglalkoztatás és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos problémákat mutatták ki. A tudás – biztonság – közösség célterületek beazonosítása után az életkori csoportoknak megfelelő kísérleti programok indultak: az 50 év fölötti korosztály esetében a munkaerőpiaci (re)integrációt támogató, míg a 60 éven túliak esetében az elzártságot csökkentő tevékenységek formájában. A projekt során munkaerőpiaci, tanácsadói, geronto-andragógiai, önkéntes és közösségépítő programok szerveződtek.

 

A Silver City városokban több a lehetőség

 

Burgasban elindult a Silver Üzleti Akadémia, mellyel növelni kívánják az 50 év felettiek foglalkoztatottságát. A képzés fejleszti az üzleti készségeket, segítve a saját vállalkozások alapítását, vezetését. Az oktatási modul egy kész üzleti tervvel zárul.

 

Trevisoban új együttműködésen alapuló rendszer kidolgozása indult meg, mely a jogi szabályozást, a munkaügyi hivatali rendszert és a civil szervezeteket fogja össze, hogy sokkal hatékonyabban és célzottabban tudják az ötvenen túli munkanélkülieket segíteni.

Mariborban tanácsadási rendszer köti össze és célzottan megrendezett események segítik az álláskeresők és a munkaadók közötti kapcsolatrendszert, a közös kommunikációt. A munkakeresők több irányú workshop során egyéni képességeikre, erősségeikre koncentrálnak, melyek végül összegyűjtve egy karriertervben öltenek formát. A fejlesztendő területeket kompetencia-növelő tematikus képzések is kiegészítik. A munkaadóknak megrendezett fórumok bemutatják a futó senior képzéseken résztvevők erősségeit, az alkalmazásukból származó előnyöket, kedvezményeket.

 

Galati sajátossága a Senior Klub elnevezésű önkéntességi program, melynek során az idősek mentorként a gyermekeknek szóló aktív tevékenységeket (meseolvasás, korrepetálás stb.) vállalhatnak. Sikert aratnak azok a közösségi programok is, melyek lehetőséget teremtenek az együttlétre. Az olvasóestek, a színházi összejövetelek közös élménnyel gazdagítanak, miközben a hagyományos kézműves foglalkozások (kötés, horgolás, dekorációkészítés, varrás) átadható, megtanulható tudást közvetítenek.

Zágráb programjai a nehéz szociális helyzetben lévők megsegítését, az 50+korosztály foglalkoztatását célozzák. A 60 éven felüliek elzártságának csökkentését önkéntességi munka végzésének lehetőségével segítik elő. A Zágrábi Egyetemmel együttműködve kísérleti projektet dolgoztak ki a Vallási Turizmus kapcsán.

 

Az én városom - aktív időskor Zuglóban

 

Magyarországon, Budapest Főváros XIV. kerületében, Zuglóban a Silver City pilot projekt keretében a Zuglói Korközpont megvalósítása áll be a nemzetközi példák közé.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programsorozat lehetővé tette, hogy Zugló Önkormányzata a Zsigmond Király Főiskolával (ZSKF) tudásbázisára építve létrehozza és működtesse a Cserepesház (Vezér u. 18/b) falai között a Zuglói Korközpontot.

 

A finn (Ikäkeskus) és német (Seniorenbüro) mintára létrehozott központ „szervező”, „híd”, „katalizátor” szerepet tölt be. Az 60 év feletti zuglói lakosok problémáinak megoldásában, tevékenység-potenciáljuk jó célokra használásában, a közösségi életre vonatkozó javaslatainak feldolgozásában és a megfelelő önkormányzati és esetlegesen kormányzati szervek felé történő továbbításában segít. A pilotprojekt keretein belül a Korközpont komplex szolgáltatási portfoliót kínál: információspont – önkéntes program - gerontagiai módszertan szerinti felnőttképzés –– közösségfejlesztés.

 

Az Infopont az idősödő korosztály számára az aktivitás egyik legfontosabb feltétele, hogy információhoz jusson a kerületi hivatalok, civil és egyházi szervezetek kezdeményezéseiről, szolgáltatásairól. Az infopont biztosítja az egyes programok elérhetőségét, az egymás közötti kapcsolatot, az egyes programokhoz kapcsolódó jelentkezések regisztrációját, de hozzájuk lehet fordulni javaslatokkal, problémákkal is.

 

A Korközpont működésének feltétele, hogy olyanok vegyenek részt benne, akik magukénak érzik a zuglói idősek problémáit. Ennek érdekében került megszervezésre azoknak az ötven év feletti polgároknak a szenior önkéntesek toborzása és képzése, akik kedvet és erőt éreznek magukban, hogy kortársként segítsenek a kerületi idősek életének megkönnyítésében.

 

A Silver Akadémia a szeniorok számára látogatható szabadegyetemi formában működő tudományos előadássorozat a Cserepesházban. A tanév rendjéhez igazodó program során 10 előadásra kerül sor, amelyeket ingyenesen látogathatnak az érdeklődő 60 év felettiek. A szervezők arra törekedtek, hogy a témák olyan szakértőit hívják meg, akik képesek világosan, közérthetően és egyben szórakoztatóan beszélni a szakterületek legfontosabb eredményeiről.

 

Angol nyelvtanfolyamok a zuglói állandó lakcímmel rendelkező 60 év felettiek kezdő és haladó szinten tanulhattak angolul annak érdekében, hogy nyelvi kompetenciáik fejlesztésével idegen nyelven is tájékozódhassanak. Egy kurzus 2*20 órás részből állt: nyelvórákból és társalgási gyakorlatból. A nyelvórákat olyan szakképzett nyelvtanárok bevonásával szerveztük, akik a geronto-andragógia területén is jelentős felnőttoktatói tapasztalattal rendelkeztek.

 

A kerület vezetése szeretné, ha a Korközpont működésének eredményeként Zuglóban erősödne a bizalom aziránt, hogy bátran fordulhatunk nemcsak családunkhoz, rokonainkhoz segítségért, hanem a szomszédaink, azt utcában, a házban lakók felé is kéréssel vagy a segítségünket felajánlva. Ennek a kéznyújtásnak az eredményeként alakul egy szívesség közösség, amelynek tagjai egymást segítik szükség esetén.

 

A Korközpont sikerei, a programok látogatottsága és a szolgáltatások iránt kialakult igény Zugló Önkormányzatát megerősíti abban, hogy a jövőben is folytatni kell a munkát az aktív időskor területén a nemzetközi partnerség és jó gyakorlatok átvétele és meghonosítása által.

 

Bővebb információ:

www.zuglo.silvercity.eu

 


 

Tanulási program időseknek

 

Silver Akadémia néven előadássorozat indult időseknek a Cserepesházban. Az első előadó a program szakmai felelőse, dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola Kommunikációs Intézetének vezetője volt.
Nyugdíjasok - elsősorban hölgyek - várták izgatottan az első előadást a Cserepesház Lajta Béla termében. A Silver Akadémia elnevezés és a meghirdetett előadás témája, az „Időskor a tények és számok tükrében" sokat sejtető volt. Az előadó, dr. Jászberényi József a nyugdíjasok képzése terén Magyarországon a legtöbb tapasztalattal rendelkező tanárnak számít. Az óbudai Zsigmond Király Főiskola 2009 óta foglalkozik a szépkorúak oktatásával, s a kétéves előkészítő munkát követően ma már az ötödik szemeszternél járnak.

 

Négyszáz nyugdíjas hallgató előtt tartják az előadásokat, és 35 tanfolyamuk iránt is nagy az érdeklődés.Nem véletlen, hogy a III. kerületi főiskola szakembereire esett a zuglói önkormányzat választása, amikor szakmai partnert keresett az Európai unió által támogatott Silver City programhoz. Zuglóban nemcsak ismeretterjesztő előadásokat, hanem tanulási lehetőségeket, tanfolyamokat is szerveznek majd az idősek számára. A kerület vezetőinek kettős célja van ezzel a programmal: egyrészt kialakítani a tanulási vágyat a nyugdíjasokban, másrészt, hogy az időskorú tanulók majdan egy közösséget alkossanak. A képzésbe nemcsak az adott témák szakértőit, de magukat a nyugdíjasokat is bevonják, akik egy felkészítés során sajátítják majd el, mit és hogyan adjanak át saját korosztályuknak. A Zuglóba tervezett korközpontnak más országokban már nagy hagyománya van, és remélhetőleg a Cserepesházban is sokan élnek majd a lehetőséggel. Dr. Jászberényi József elmondta, idén még két előadás lesz, januártól pedig várhatóan a tanfolyamok is elindulnak.

 

Forrás: www.zugloilapok.hu

 

A Silver Akadémia soron következő előadásai:
November 22-én 16 órakor „Közösségfejlesztés időskorban" címmel Kovács György tart majd előadást.
December 13-án ugyancsak 16 órakor „Pszichiátriai problémák időskorban" címmel dr. Boga Bálint osztja meg a gondolatait a hallgatókkal.

 


Zuglói Lapok - 2014. február 13.

 

 

http://zugloilapok.hu/c/document_library/get_file?uuid=a5f2d046-1e87-472e-b773-708b0979b8d0&groupId=10157


Zuglói Lapok - 2014. január 30.

 

 

http://zugloilapok.hu/c/document_library/get_file?uuid=4822d8c2-52a2-445e-b209-0c74e521fbee&groupId=10157


Zuglói Lapok - 2014. január 16.

 

 

http://zugloilapok.hu/c/document_library/get_file?uuid=67f56a42-d2df-47de-bd0b-3d5dc674ae39&groupId=10157


 

Sikeres program az idősekért

Az okostelefonok használata és a vallástörténet is szerepel azon kurzusok témái között, melyeket a Silver City elnevezésű nemzetközi projekthez kapcsolódóan indítottak a kerületi időskorúaknak a zuglói Korközpont közreműködésével.


A Silver Akadémián kéthetente átlagosan nyolcvan-száz fővel tartott kurzusokon a különböző, az időseket érintő témákban adnak elő az adott terület neves szakértői, de biztosítanak angol nyelvtanfolyamokat is.

 

forrás: szuperinfo.hu

 


 

Civil ügyekről volt szó a ZIC-ben

 

Az önkormányzat ebben az évben már másodszor szervezett fórumot a kerületi civil szervezetek számára. A november 12-i esemény témája elsősorban a fővárosi pályázati lehetőségek, illetve az eddigi pályázatok elszámolásai voltak.

Három fő témája volt az őszi Civil Fórumnak november 12-én a Zuglói Ifjúsági Centrumban. Elsőként a napokban indult Silver City Programot mutatta be dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola intézményvezetője, a program szakmai koordinátora. Az önkormányzat és az óbudai főiskola közös projektje három pilléren alapul majd: egyrészt előadásokat szerveznek a kerületi szenioroknak az őket érintő témákról, másrészt felmérik az idősek igényeit, és azok alapján a következő év elejétől tanfolyamokat indítanak a számukra. Szinte biztos, hogy a szeniorok idegennyelv-oktatása szerepel majd a választható programok között. Harmadrészt, november 27-től, a Cserepesházban időskorú önkéntesek számára háromalkalmas felkészítő tanfolyamokat is szerveznek, amelyek célja, hogy kortársaik képzésébe jövőre már őket is bevonhassák.A novemberi Civil Fórumon Molnár Zsuzsanna civil referens az önkormányzat által az egyházak, civil szervezetek és sportegyesületek számára kiírt pályázatok év végi elszámolásához nyújtott szakmai segítséget. Legvégül a budapesti Civil Információs Centrum két képviselője, Huszár Orsolya és Fáy Ramóna tájékoztatta a hallgatóságot a Nemzeti Együttműködési Alap által finanszírozott pályázati lehetőségekről. Baloghné Kalina Zsuzsanna civil koordinátor szerint Zuglóban több olyan civil szervezet működik, amely nemcsak kerületi, hanem tevékenysége alapján fővárosi támogatáshoz is hozzájuthat. Ezért volt fontos az őszi Civil Fórumon ez a budapesti kitekintő.

 

http://www.zuglo.hu/index.php?01012039_civil_ugyekrol_volt_szo_a_zic-ben

 


 

Az idősek hatékonyabb társadalmi-gazdasági bevonása

nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása az idősügyi helyzet javítása érdekében létrejött önkormányzati együttműködés keretében

2014. május 6.

Lipták Villa Díszterme (1146 Budapest, Hermina u. 3.)

részletes programfüzet

 


 

Indul a Silver Akadémia!

 

A Zuglói Önkormányzat Silver City c. programjának keretében valósul meg a Zuglói Korközpont képzési programja, a Silver Akadémia. Az ismeretterjesztő előadássorozat az idősödő korosztály érdeklődésére számot tartó szabadegyetem heti rendszerességgel.
A nyitóelőadásra 2013. november 8-án, 16 órakor kerül sor a Cserepesházban:

Dr. Jászberényi József: Időskor a tények, számok tükrében.

 

Szeretettel várunk minden ezüstkorú érdeklődőt!

 

http://www.zuglo.hu/index.php?01011971_indul_a_silver_akademia

 


 

Fókuszban az idősek

 

 


Nemzetközi idős konferencia Zuglóban

 

Silver City projekt keretében hat európai város – Burgas, Galati, Maribor, Treviso, Zágráb és Zugló – részvételével rendeztek konferenciát május 6–7-én a kerületben.

Silver City projekt programjaival az idősek társadalmi és gazdasági beilleszkedéséhez nyújt segítséget. A projekt kapcsán május 6-án a Lipták Villában, 7-én pedig a Cserepesházban tartottak "Nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása és a helyi idősek hatékonyabb bevonása" címmel konferenciát és oktatták az önkéntes szépkorúaknak.


WZL

 

http://zugloilapok.hu/web/guest/hirmegjelenito?view_article_3s2C=nemzetkozi-idos-konferencia-zugloban

 


 

MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁSA